Nye energikrav til asynkronmotorer

IE klassificering

EU har udsendt en forordning i henhold til EuP-direktiv 2005/32/EC Eco-design vedrørende energiforbrugende produkter for lavspændingsmotorer. Formålet med EuP-direktivet er at forbyde indførelse af ineffektive motorer på det europæiske marked. Dette vil reducere elektricitetsforbruget og således reducere energiomkostningerne og co2 udledningen.

Omfang

Ordningen omfatter næsten alle 2-, 4- og 6 polede trefasede enhastigheds asynkronmotorer i effektområdet 0,75 til 375 kW markedsført inden for EU.

ACS880_small_bg

Undtagelser

Følgende motorer er ikke omfattet af ordningen:

• Eksplosionsbeskyttede motorer, som hører under ATEX direktivet 94/9/EC
• Bremsemotorer
• Motorer bestemt for temperaturer over 400° C ( røggas )

Tidsplan

Fase 1:
Fra 16. juni 2011 → Alle motorer, der markedsføres inden for EU, skal som minimum have virkningsgrad som specificeret i IE2.

Fase 2:
Fra 1. januar 2015 → Alle motorer med en mærkeeffekt på 7,5 til 375 kW, der markedsføres inden for EU, skal som minimum have virkningsgrad som specificeret som i IE3. Dog kan IE2 motorer stadig markedsføres, såfremt de er forsynet med frekvensregulering.

Fase 3:
Fra 1. januar 2015 → Alle motorer med en mærkeeffekt på 0,75 kW til 375 kW, der markedsføres inden for EU, skal som minimum have virkningsgrad som specificeret som i IE3. Dog kan IE2 motorer stadig markedsføres, såfremt de er forsynet med frekvensregulering.

Ovenstående betyder således, at “gamle” motorer, der kun opfylder IE1 energikrav, ikke må markedsføres inden for EU/EØS. Disse motorer har ikke måttet markedsføres siden 16. juni 2011.

ANSVAR
Der påhviler dermed såvel køber som sælger et objektivt ansvar, da sælger sjældent eller aldrig har fuld kontrol over, om kravet til frekvensregulering opfyldes af den køber, der beder om at få leveret motorer i klasse IE2.

Generelt om energi effektivitet.
Det er ikke kun et spørgsmål om at anvende den korrekte motor m.h.t. energieffektivitet. I en meget stor del af Danmarks motorinstallationer er der anvendt el-motorer, der er for store eller alt for store. Dimensioneringen er ofte udført således: “Vi benytter denne motor, da vi ved, den er stor nok !” Alternativt: “Vi tager lige motoren et nummer større for at være sikker !”

En korrekt dimensioneret motor m.h.t. størrelse vil normalt kunne give en meget større besparelse end hvis man blot går en energiklasse op.

Alderslyst Elektro A/S besidder en stor viden om dette felt. Vi stiller os gerne til rådighed og kan med vort måleudstyr kontrollere, om du anvender motorer i korrekt størrelse. Vi kan også beregne for dig, hvor stor din energibesparelse kan blive, såfremt dine motorer udskftes til motorer af korrekt størrelse.

ABB_Motorer_Energy

Kendetegn

Den laveste virkningsgrad og motorens tilhørende IE-kode skal efter den nye ordning angives på motorens mærkeplade og i produktdokumentationen.

Virkningsgrad og IE klassificering

Tabel over virkningsgrader og

IE klassificering

Klik her eller på tabellen !

IE_klassificering_example

Motorer

Hos Alderslyst Elektro A/S har vi fuldt program af motorer i IE2 klassen. Ligeledes kan vi leverer IE3 motorer i langt de fleste effektklasser.

Vi kan selvfølgelig også tilbyde dig at vurdere dine motorinstallationer og beregne, hvor stor gevinst, du kan opnå ved at skifte dine eksisterende motorer ud med nye effektive motorer.

I mange tilfælde vil den opnåede besparelse kunne give dig en tilbagebetalingstid på investeringen på mellem 6 og 12 måneder !

Og derudover bidrager du til reduktion af den globale opvarmning ved at anvende IE2 eller IE3 motorer !

For yderligere information kontakt venligst Alderslyst Elektro A/S på telefon: 86 82 74 11
GreenWorld (Small)

Nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret med nyheder.